به اطلاع کلیه دانش‌پذیران می‌رساند در صورتی که خواهان اعمال معافیت ها به هنگام ثبت نام دوره های کاربردی هستند، حتما مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه خود را در پروفایل آپلود نموده تا مورد تایید کارشناسان واحد آموزش قرار بگیرد.

لازم به ذکر است اعمال معافیت به طور اتوماتیک و به هنگام ثبت نام لحاظ خواهد شد.

همچنین جهت اعمال معافیت، تصویر ارسال شده حتما باید به تایید کارشناسان واحد آموزش قرار گرفته باشد.

برای مثال اگر شخصی دارای مدرک "اصول بازار سرمایه" باشد در صورت بارگذاری و تایید کارشناسان آموزش از درس "قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه" در دوره های "پذیرش سفارش مشتریان" ، "نظارت و کنترل داخلی" و "کارشناس مالی صندوق های سرمایه گذاری" معاف خواهد شد.

از قسمت "تنظیمات پروفایل" گزینه "مدارک و مستندات الزامی" را انتخاب نمایید.

مطابق تصویر گزینه "مشاهده/بروزرسانی" را انتخاب کرده و مدارک خواسته شده را ارسال فرمایید.

پس از تایید کارشناس وضعیت عکس از حالت "در حال بررسی" به حالت "تایید" تبدیل خواهد شد.