ضوابط برگزاری دوره­های آموزش حرفه­ای و صدور گواهی­نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مصوب 05/02/1391 هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 

در راستای اجرای بند 5 و6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، بند 5 ماده 6 ، بندهای 4، 12 و14 ماده 7 و بند 2 ماده 72 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و ماده 8 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور:

  • افزايش مهارت­های عملی اشخاص وابسته به اعضاء
  • تائید صلاحیت حرفه­ای اشخاص حقیقی برای تصدی برخی از مشاغل در شرکت­های عضو
  • ارتقاء دانش حرفه­ای و افزایش کیفیت ارائه خدمات اشخاص وابسته به اعضاء

 این ضوابط به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.

ماده 1:واژه‌هايی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و ماده یک دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب 9/8/1388 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين ضوابط به کار می‌روند. واژه‌های ديگر دارای معانی زیر می­باشند:

1) گواهی­نامه کاربردی:منظور گواهی­نامه­ای است که کانون براساس این ضوابط برای اشخاص حقیقی به منظور انجام برخی از وظایف و امور در شرکت­های عضو صادر می­نماید.

2) دوره آموزش حرفه­ای:دوره آموزشی است که کانون براساس مفاد این ضوابط جهت صدور گواهی­نامه کاربردی برگزار می­نماید.

3) رتبه­بندی:منظور ارزیابی و رتبه­بندی کارگزاران در زمینه اوراق بهادار و کالا است که توسط سازمان بورس انجام می­پذیرد.

ماده2:کانون سمت­ها و وظایفی که برای آن­ها گواهی­نامه کاربردی صادر می­نماید را تعیین می­کند.

ماده3:عضو می­تواند فردی را که عهده­دار سمت­ها و یا انجام وظایف موضوع ماده 2 این ضوابط می­باشد را جهت شرکت در دوره آموزش حرفه­ای و اخذ گواهی­نامه کاربردی به کانون معرفی نماید.

ماده 4:شخص وابسته به عضوی که عهده­دار سمت­ها و یا انجام وظایف موضوع ماده 2 این ضوابط می­باشد و یا سایر متقاضیان می­توانند در دوره آموزش حرفه­ای جهت اخذ گواهی­نامه کاربردی شرکت نمایند.

تبصره:کانون با توجه به امکانات و محدودیت­های برگزاری دوره­های آموزش حرفه­ای، برای اشخاص وابسته به اعضاء نسبت به سایر متقاضیان اولویت قائل می­شود.

ماده 5:کانون برای افرادی که دوره­های آموزش حرفه­ای را گذرانده و شرایط تعیین شده در این ضوابط را احراز می­کنند، گواهی­نامه کاربردی صادر می­نماید.

ماده6 :موارد ذیل در پیوست­های این ضوابط مشخص می­شوند:

الف- سمت­ها و یا وظایفی که برای آن­ها گواهی­نامه کاربردی صادر می­شود.مجموع گروه :1