در این راهنما نحوه مشاهده ریز نمرات و کارنامه را مشاهده می‌فرمایید:

1- جهت مشاهده "ریز نمرات " و "کارنامه" در منوی "آموزش"، "سوابق آموزشی" را انتخاب کنید.

2- مطابق تصویر با انتخاب گزینه "عملیات" ریز نمرات و کارنامه دوره خود را مشاهده بفرمایید.

نکته:در کارنامه تنها نمرات قبول شده نمایش داده می‌شود. نمرات مردودشده در ریز نمرات قابل مشاهده هستند.

نکته:در صورتی مشاهده مغایرت در کارنامه خود مراتب را از طریق ثبت تیکت به اطلاع برسانید. (راهنمای ثبت تیکت)

نکته: ریز نمرات شامل تمام نمرات اخذ شده در آزمون های اخیر و سنوات گذشته شما می‌باشد.

نکته: کارنامه شامل بالاترین نمره اخذ شده از دروس دوره مدنظر می‌باشد. در صورتی که در درسی حدنصاب قبولی اخد نشده باشد کلمه "مردود" در کارنامه مقابل آن درس نشان داده میشود.

نکته:در صورتی که شامل معافیت از درسی هستید ولی "مردود" ثبت شده است از طریق ثبت تیکت مراتب را اطلاع دهید.(راهنمای ثبت تیکت)