در صورتی که نیاز به ارائه استعلام به سازمان محل خدمت خود دارید مطابق راهنما اقدام فرمایید.

به اطلاع کلیه دانش‌پذیران گرامی می‌رساند با توجه به زمان‌بر بودن روال ادارای چاپ گواهی‌نامه، در صورتی که افراد خواهان ارائه استعلام به سازمان محل خدمت خود می‌باشند مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایند.

نکته 1تنها در صورتی می‌توان پاسخ استعلام را دریافت نمود که در آن دوره برای شما شماره سریال صادر شده باشد.

نکته2جهت استعلام گواهی‌نامه حرفه‌ای "معامله‌گری بازار سرمایه" (شامل معامله‌گری اوراق بهادار، معامله‌گری بورس کالا،  معامله‌گری بورس انرژی و معامله‌گری ابزار مشتقه)، حتما تیک "ویژه دوره گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه" را انتخاب فرمایید

مطابق تصویر ذیل از منوی سایت گزینه استعلام‌گواهی نامه را انتخاب فرمایید و با وارد کردن کد ملی و شماره سریال اقدام به دریافت پاسخ استعلام نمایید.

نکته 3در صورتی که شماره سریال گواهی‌نامه خود را نمی‌دانید مطابق تصویر از منوی آموزش در پروفایل کاربری خود به سوابق آموزشی مرراجعه کرده و شماره سریال خود را مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است در صورت قبولی در یک دوره حداکثر ظرف یک هفته شماره سریال گواهی‌نامه برای شما صادر خواهد شد.